IZHODIŠČNE TEME KANDIDATURE PTUJ EPK 2025

Transformacija mesta- regeneracija zaledja

TRANSFORMACIJA MESTA
REGENERACIJA ZALEDJA

Ponovno odkritje prostorov in povezav – povezanost Ptuja z regijo, Ptuj in evropski kontekst … več

Vsi časi so zdaj

VSI ČASI
SO ZDAJ

Kulturna dediščina Ptuja v sozvočju s sodobnostjo … več

Mi, ljudje

MI,
LJUDJE

Ljudje, skupnost – vsi smo Ptuj in soodločamo o prihodnosti … več

Postajamo Evropska prestolnica kulture #PTUJ2025

V postopkih priprave kandidature je Ptuj podprlo in se mu pridružilo 20 občin iz celotne regije, ki v večletnem procesu skupnih in povezanih priprav prepoznavajo temeljno razvojno priložnost na mnogih področjih, številne možnosti za nadgradnjo obstoječega, zlasti pa za vzpostavitev novega.

20

OBČIN

980

KM2

103550

PREBIVALCEV

KANDIDATURO PODPIRA
CELA REGIJA

Postajamo Evropska prestolnica kulture
#PTUJ2025

V postopkih priprave kandidature je Ptuj podprlo in se mu pridružilo 20 občin iz celotne regije, ki v večletnem procesu skupnih in povezanih priprav prepoznavajo temeljno razvojno priložnost na mnogih področjih, številne možnosti za nadgradnjo obstoječega, zlasti pa za vzpostavitev novega.

KANDIDATURO PODPIRA
CELA REGIJA

20

OBČIN

980

KM2

103550

PREBIVALCEV

Kako poteka postopek za kandidaturo

 1. Postajamo EPK 2025

  • priprava mesta na kandidaturo in povezovanje vseh deležnikov
  • priprava prijave (bid book) in vključevanje vseh deležnikov
  • oddaja prijave do 31. 12. 2019
 2. Postajamo EPK 2025 | PREDIZBOR

  • razgovor s Svetom strokovnjakov (februar 2020)
  • Svet preuči prijave, poda poročilo s splošno oceno vseh prijav ter priporočilo za ožji izbor mest kandidatk

  KONČNI IZBOR

  • dopolnitev prijave ob upoštevanju meril za dodelitev ter priporočil sveta strokovnjakov
  • sestanek kandidatk v ožjem izboru s Svetom strokovnjakov
  • Svet izda poročilo o izboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav in utemeljeno priporočilo za imenovanje enega mesta za naziv
 3. Postajamo EPK 2025 | IMENOVANJE

  • imenovanje mesta za EPK
 4. Postajamo EPK 2025 | Priprava na izvedbo EPK

  • dvig kompetenc kulturnega in kreativnega sektorja
  • razvoj mednarodnih partnerstev
  • oblikovanje interesa širokega spektra deležnikov
  • izvedba pilotnih projektov
  • priprava in izvedba infrastrukturnih projektov
 5. Postajamo EPK 2025 | Leto izvedbe

  • Evropska prestolnica kulture
 6. Postajamo EPK 2025 | Zapuščina

  • Poročanje in evalvacija trajnostnih učinkov
  • Zapuščina Evropske prestolnice kulture

Izjave županov

 1. Darja Vudler

  Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

  Dogodki, ki bi se odvijali v sklopu evropske prestolnice kulture na območju celotne regije, bi pripomogli k izjemni prepoznavnosti sodelujočih lokalnih deležnikov. Predvsem manjša a zelo perspektivna društva, ki imajo bogat program, ter lokalni ponudniki bi imeli priložnost predstaviti se širši publiki, pri čemer bi dobili tudi veliko znanj in podpore za bodoče še boljše delovanje. Podravska regija ima izjemen potencial kulturne dediščine, ki jo lahko predstavimo Evropi in z njo navdušimo še tako zahtevno publiko.

 2. Milan Gabrovec

  Župan občine Markovci

  Občina Markovci, podpira kandidaturo EPK Ptuj 2025. V kandidaturi prepoznamo priložnost za uresničitev razvojnih strategij celotne regije, še posebej pa naše lokalne skupnosti skupaj s Ptujem, ki bi se tako učinkovito povezala s sosednjimi regijami in skozi sodelovanje ter prizadevanje za dosego skupnih ciljev postala prepoznavna in dejavna na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju.

 3. Anton Leskovar

  Župan Občine Kidričevo

  Občina Kidričevo se z velikim veseljem pridružuje povezovanju Spodnjega Podravja, Haloz, Slovenskih goric in Prlekije ter pomembnemu koraku –  prijavi za Evropsko prestolnico kulture. V povezovanju vidimo moč in  izjemno priložnost za uresničitev razvojnih ciljev tako na kulturnem,  kulinaričnem in družbenem področju. Prijava bo pomembno prispevala k  razvoju naše destinacije: Visit Ravno polje.

Spremljajte nas …