Prijavna knjiga Ptuj EPK 2025

Z velikim veseljem sporočamo, da smo skupaj pripravili program kandidature našega mesta in regije, ki ga je svet strokovnjakov prepoznal in mu namenil uvrstitev v ožji izbor.

Vabljeni k listanju prijavne knjige Ptuj EPK 2025!

IZHODIŠČNE TEME KANDIDATURE PTUJ EPK 2025

Transformacija mesta- regeneracija zaledja

TRANSFORMACIJA MESTA
REGENERACIJA ZALEDJA

Ponovno odkritje prostorov in povezav – povezanost Ptuja z regijo, Ptuj in evropski kontekst … več

Vsi časi so zdaj

VSI ČASI
SO ZDAJ

Kulturna dediščina Ptuja v sozvočju s sodobnostjo … več

Mi, ljudje

MI,
LJUDJE

Ljudje, skupnost – vsi smo Ptuj in soodločamo o prihodnosti … več

Postajamo Evropska prestolnica kulture #PTUJ2025

V postopkih priprave kandidature je Ptuj podprlo in se mu pridružilo 20 občin iz celotne regije, ki v večletnem procesu skupnih in povezanih priprav prepoznavajo temeljno razvojno priložnost na mnogih področjih, številne možnosti za nadgradnjo obstoječega, zlasti pa za vzpostavitev novega.

20

OBČIN

980

KM2

101750

PREBIVALCEV

PTUJ 2025 KANDIDATURO PODPIRA
CELA REGIJA

Postajamo Evropska prestolnica kulture
#PTUJ2025

V postopkih priprave kandidature je Ptuj podprlo in se mu pridružilo 20 občin iz celotne regije, ki v večletnem procesu skupnih in povezanih priprav prepoznavajo temeljno razvojno priložnost na mnogih področjih, številne možnosti za nadgradnjo obstoječega, zlasti pa za vzpostavitev novega.

KANDIDATURO PODPIRA
CELA REGIJA

20

OBČIN

980

KM2

103550

PREBIVALCEV

Kako poteka postopek za kandidaturo

 1. Postajamo EPK 2025

  • priprava mesta na kandidaturo in povezovanje vseh deležnikov
  • priprava prijave (bid book) in vključevanje vseh deležnikov
  • oddaja prijave do 31. 12. 2019
 2. Postajamo EPK 2025 | PREDIZBOR

  • razgovor s Svetom strokovnjakov (februar 2020)
  • Svet preuči prijave, poda poročilo s splošno oceno vseh prijav ter priporočilo za ožji izbor mest kandidatk

  KONČNI IZBOR

  • dopolnitev prijave ob upoštevanju meril za dodelitev ter priporočil sveta strokovnjakov
  • sestanek kandidatk v ožjem izboru s Svetom strokovnjakov
  • Svet izda poročilo o izboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav in utemeljeno priporočilo za imenovanje enega mesta za naziv
 3. Postajamo EPK 2025 | IMENOVANJE

  • imenovanje mesta za EPK
 4. Postajamo EPK 2025 | Priprava na izvedbo EPK

  • dvig kompetenc kulturnega in kreativnega sektorja
  • razvoj mednarodnih partnerstev
  • oblikovanje interesa širokega spektra deležnikov
  • izvedba pilotnih projektov
  • priprava in izvedba infrastrukturnih projektov
 5. Postajamo EPK 2025 | Leto izvedbe

  • Evropska prestolnica kulture
 6. Postajamo EPK 2025 | Zapuščina

  • Poročanje in evalvacija trajnostnih učinkov
  • Zapuščina Evropske prestolnice kulture

Izjave županov

 1. Nuška Gajšek

  Županja Mestne občine Ptuj

  Kandidatura je za nas izjemna priložnost, da Ptuj postavimo še na ta zemljevid. Za Ptuj kot najstarejše slovensko mesto, kot bogato zgodovinsko mesto, lahko EPK pomeni izjemno priložnost. Ne samo za Ptujčane, tudi država bi morala biti ponosna na to in v našem mestu prepoznati ves potencial. Mi si od kandidature obetamo zmago, obetamo pa si tudi, da bo se Ptuj zaradi kandidature razvijal, da bomo odstrli še tisti skriti, speči potencial, ki ga imamo in da bomo zgradili zgodbo za naprej. Zavedamo se pomena kandidature, ki mestu ne bo prinesel le pozitivnega razvoja, temveč številne učinke na področju gospodarskerasti, predvsem pa bo mesto povezal kot skupnost.

 2. Milan Gabrovec

  Župan občine Markovci

  Občina Markovci, podpira kandidaturo EPK Ptuj 2025. V kandidaturi prepoznamo priložnost za uresničitev razvojnih strategij celotne regije, še posebej pa naše lokalne skupnosti skupaj s Ptujem, ki bi se tako učinkovito povezala s sosednjimi regijami in skozi sodelovanje ter prizadevanje za dosego skupnih ciljev postala prepoznavna in dejavna na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju.

 3. Darja Vudler

  Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

  Dogodki, ki bi se odvijali v sklopu evropske prestolnice kulture na območju celotne regije, bi pripomogli k izjemni prepoznavnosti sodelujočih lokalnih deležnikov. Predvsem manjša a zelo perspektivna društva, ki imajo bogat program, ter lokalni ponudniki bi imeli priložnost predstaviti se širši publiki, pri čemer bi dobili tudi veliko znanj in podpore za bodoče še boljše delovanje. Podravska regija ima izjemen potencial kulturne dediščine, ki jo lahko predstavimo Evropi in z njo navdušimo še tako zahtevno publiko.

 4. Anton Leskovar

  Župan Občine Kidričevo

  Občina Kidričevo se z velikim veseljem pridružuje povezovanju Spodnjega Podravja, Haloz, Slovenskih goric in Prlekije ter pomembnemu koraku –  prijavi za Evropsko prestolnico kulture. V povezovanju vidimo moč in  izjemno priložnost za uresničitev razvojnih ciljev tako na kulturnem,  kulinaričnem in družbenem področju. Prijava bo pomembno prispevala k  razvoju naše destinacije: Visit Ravno polje.

 5. Antonija Žumbar

  Županja občine Cirkulane

  V Občini Cirkulane z veseljem podpiramo kandidaturo Ptuja za Evropsko prestolnico kulture 2025, saj smo s Ptujem kot najstarejšim slovenskim regijskim središčem povezani prav v vseh segmentih življenja. Ena izmed temeljnih vrednost je skupna kulturna identiteta, s katero bomo v podpori projektu Evropske prestolnice kulture poudarili graditev skupne identitete, kulturne vrednosti in samozavesti družbe. Hkrati pa bo projekt v toku svetovne globalizacije kulture poudaril njeno raznolikost in lokalno posebnost, ki jo skupaj želimo oživljati, prikazati,oblikovati in ustvarjati.

Spremljajte nas …