EPK KOT KARIERNA PRILOŽNOST ZA MLADE

Na Ptuju se je v petek, 18. oktobra 2019, odvil posvet z naslovom Mladi za EPK – EPK za mlade, ki ga je organizirala Pisarna Ptuj EPK 2025 v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj, Klubom ptujskih študentov in Društvom CET Platforma. Namen posveta, ki sodi v sklop priprav na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025), je bila prevetritev položaja mladih na Ptuju in iskanje konkretnih možnosti za njihovo vključevanje v projekt EPK. Živahna razprava je pokazala, da se tako organizacije, ki delujejo na področju mladinskega sektorja, kot tudi mladi ustvarjalci in uporabniki ptujske kulturne scene, soočajo s številnimi težavami, od pomanjkanja prostorov in pogojev za delo, do nezanimanja mladih za udejstvovanje v družbenem in kulturnem dogajanju. Evropska prestolnica kulture lahko odpre priložnosti za dvig kompetenc in opolnomočenje mladih, nabiranje izkušenj in referenc, lokalno in mednarodno povezovanje in izmenjave ter razvoj organiziranega prostovoljstva, kot odskočno desko za profesionalizacijo mladih v kulturnem in kreativnem sektorju.

Več si lahko preberete TUKAJ