EPK

Kaj je evropska prestolnica kulture?

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je namenjena poudarjanju kulturnega bogastva in raznolikosti ter skupnih kulturnih vidikov v Evropi, s ciljem zbliževanja narodov Evrope in izboljšanju medsebojnega razumevanja.

 

Splošni cilji aktivnosti EPK so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti, povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru, ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami.

Zakaj se mesta odločajo
za kandidaturo za EPK?

Izkušnje domala 60 mest, ki so od leta 1985 gostile evropske prestolnice kulture, dokazujejo, da gre za edinstveno priložnost za mesto, ki lahko prinese pozitivne kulturne, družbene in gospodarske učinke. EPK je predvsem priložnost za regeneracijo in dvig prepoznavnosti mesta, izboljšanje podobe mesta v očeh njegovih prebivalcev, spodbujanje turizma in priložnost za prevetritev kulturne ponudbe v mestu.

Kako poteka postopek za kandidaturo?

 1. Postajamo EPK 2025

  • priprava mesta na kandidaturo in povezovanje vseh deležnikov
  • priprava prijave (bid book) in vključevanje vseh deležnikov
  • oddaja prijave do 31. 12. 2019
 2. Postajamo EPK 2025 | PREDIZBOR

  • razgovor s Svetom strokovnjakov (februar 2020)
  • Svet preuči prijave, poda poročilo s splošno oceno vseh prijav ter priporočilo za ožji izbor mest kandidatk

  KONČNI IZBOR

  • dopolnitev prijave ob upoštevanju meril za dodelitev ter priporočil sveta strokovnjakov
  • sestanek kandidatk v ožjem izboru s Svetom strokovnjakov
  • Svet izda poročilo o izboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav in utemeljeno priporočilo za imenovanje enega mesta za naziv
 3. Postajamo EPK 2025 | IMENOVANJE

  • imenovanje mesta za EPK
 4. Postajamo EPK 2025 | Priprava na izvedbo EPK

  • dvig kompetenc kulturnega in kreativnega sektorja
  • razvoj mednarodnih partnerstev
  • oblikovanje interesa širokega spektra deležnikov
  • izvedba pilotnih projektov
  • priprava in izvedba infrastrukturnih projektov
 5. Postajamo EPK 2025 | Leto izvedbe

  • Evropska prestolnica kulture
 6. Postajamo EPK 2025 | Zapuščina

  • Poročanje in evalvacija trajnostnih učinkov
  • Zapuščina Evropske prestolnice kulture

Evropske prestolnice kulture v sliki

Kdo odloča o izboru za EPK?

Svet neodvisnih strokovnjakov ocenjuje kandidature, pripravi priporočila za ožji izbor in končni izbor ter spremlja EPK v obdobju spremljanja. Svet sestavlja 10-12 članov, 10 članov imenujejo evropske institucije in organi, tj. Evropski parlament, Svet, Komisija in Odbor regij, 2 pa lahko imenuje Ministrstvo za kulturo v posvetovanju z Evropsko komisijo.

Merila ocenjevanja

Merila za dodelitev ocene prijavam so razdeljena v šest skupin:

 

 • prispevek k dolgoročni strategiji
 • evropska razsežnost
 • kulturna in umetniška vsebina
 • zmožnost izvedbe
 • doseg
 • upravljanje

Več o merilih za dodelitev ocene lahko preberete TUKAJ

Katera mesta so doslej nosila naziv Evropska prestolnica kulture?

Pobuda je bila razvita leta 1985 in naziv Evropska prestolnica kulture je nosilo že 60 evropskih mest.

 

Evropske prestolnice kulture leta 2020 so:

 

Evropske prestolnice kulture, imenovane do leta 2024:

2021 – Timișoara (Romunija), Elefsina (Grčija) in Novi Sad (Srbija)

2022 –  Kaunas (Litva) in Esch (Luksemburg)

2023 – Veszprém (Madžarska)

2024 – Salzkammergut (Avstrija), Tartu (Estonija), Bodø (Norveška)

 

2025 – Kandidatke:

Slovenija: Ptuj, Lendava, Nova Gorica-Gorizia, Kranj, Ljubljana, Piran

Nemčija: Chemnitz, Hannover, Hildesheim, Nürnberg, Magdeburg

Več o ukrepu Evropska prestolnica kulture najdete na: TUKAJ