PTUJ 2025

Prijavna knjiga Ptuj EPK 2025

Z velikim veseljem sporočamo, da smo skupaj pripravili program kandidature našega mesta in regije, ki ga je svet strokovnjakov prepoznal in mu namenil uvrstitev v ožji izbor.

Vabljeni k listanju prijavne knjige Ptuj EPK 2025!

Ptuj postaja evropska prestolnica kulture!

Mesto Ptuj kandidira za pridobitev naziva
Evropska prestolnica kulture za leto 2025.

 

Pozornost usmerjamo v opolnomočenje in dvig kompetenc ljudi in organizacij, v prepoznavanje in povezovanje potencialov, v razvoj skupnega mestnega, regijskega in evropskega konteksta.

 

Ptuj povezuje izjemno zgodovinsko dediščino z živahno sodobno ustvarjalnostjo in s tem ponuja celovita izhodišča za zasnovo in izvedbo raznolikega razvojnega programa kot temelja procesov priprave na Evropsko prestolnico kulture. Ustvarjalci in producenti, prebivalke in prebivalci tega mesta in regije se povezujejo v skupnih snovanjih in tako oblikujejo skupnostne pristope, pripravljeni na nove inovativne in ustvarjalne izzive.

 

Ptuj 2025 ni projekt spregledanih priložnosti in izključevanja, je povezujoč in trajnostno razvojno naravnan, usmerjen v dvig kakovosti življenja v mestu in okolici, pri čemer preči številna področja družbenih aktivnosti in ponuja priložnosti za vključevanja za vse generacije, ki so pripravljene premišljevati o svoji prihodnosti na Ptuju.

 

Evropsko prestolnico kulture Ptuj 2025 bomo zgradili skupaj!

Izhodiščne teme kandidature Ptuj EPK 2025

TRANSFORMACIJA MESTA – REGENERACIJA ZALEDJA

 

Ponovno odkritje prostorov in povezav – povezanost Ptuja z regijo, Ptuj in evropski kontekst

 

Ko v Sloveniji mislimo zgodovinsko izročilo, ne moremo, da ne bi mislili na Ptuj. Starosta slovenskih mest s častitljivo zgodovino, zakladnica tisočletij, mejno mesto številnih premen, izrazito evropsko, odprto mesto, polno zgodb prišlekov, ki so zmeraj nastajale v najtesnejši povezavi z regionalnim zaledjem mesta, od Haloz, Slovenskih goric, Prlekije, Jeruzalemskih goric in Ptujskega polja in Dravskega polja. Ključ za novo razumevanje mesta in za njegov razvojni preskok ne leži zgolj za arheološkimi mejami rimske Poetovije ali za ostanki ptujskega srednjeveškega obzidja, ne le v pretresljivih zgodbah številnih izjemnih prebivalcev samega mesta v zadnjih stoletjih, ampak v dolgi tradiciji vezi med mestom in regijo ter v povezovalnih možnostih, ki nastajajo med odpiranjem mesta regiji in obratno.

VSI ČASI SO ZDAJ

 

Kulturna dediščina Ptuja v sozvočju s sodobnostjo

 

Letos mineva 1950 let od prve pisne omembe Ptuja. Svoje izjemne zgodovinske dediščine, tako snovne kot nesnovne, se Ptuj dodobra zaveda. Na kakšen način sooblikuje to dejstvo življenja njegovih prebivalcev, predvsem tudi ustvarjalcev? Kakšne možnosti izvirajo iz bogate kulturne dediščine, katere posebne danosti in zaveze? Ptujska kandidatura za EPK preizprašuje zgodovino mesta in regije kot pozitivno gonilno silo. Začutiti in preizprašati moramo našo preteklost, da bi čim bolj trajno in premišljeno ustvarjali možnosti za naš jutri.

MI, LJUDJE

 

Ljudje, skupnost – vsi smo Ptuj in soodločamo o prihodnosti

 

Opolnomočenje, vključevanje, posluh za mnenja drugega, strpnost in odprtost, predvsem pa spoštovanje strokovnosti in internacionalizacija so osrednji gradniki kandidature. Prizadevamo si za spremembe, ki bodo pomenile priložnosti za čim večje število vključenih prebivalcev mesta in regije, za vsakogar, ki s svojimi znanji in kreativnostjo prepoznava v kandidaturi vzvod za uresničevanje naših skupnih sanj in želja. S posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, na mladih in ustvarjalnih želimo mesto in regijo, v katerem bodo prihodnje generacije živele kvalitetno, socialno ozaveščeno in aktivno.

Kandidaturo podpira širša regija

 

V postopkih priprave kandidature je Ptuj podprlo in se mu pridružilo 20 občin iz celotne regije, ki v večletnem procesu skupnih in povezanih priprav prepoznavajo temeljno razvojno priložnost na mnogih področjih, številne možnosti za nadgradnjo obstoječega, zlasti pa za vzpostavitev novega.

Dosedanje aktivnosti

2020-2019

 1. Sestanek za predizbor

  February 26th, 2020

  Sestanek za predizbor na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bo delegacija Ptuj EPK 2025 predstavila kandidaturo pred Svetom strokovnjakov. Svet oceni vsako mesto kandidata na podlagi njegove prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti Evropska prestolnica kulture ter meril izbora.

  Po tem sestanku se bo svet dogovoril o ožjem izboru mest kandidatov, ki bodo povabljena, da v končni fazi izbora spremenijo in dopolnijo svoje prijave. Svet bo izdal poročilo o predizboru, ki vsebuje splošno oceno vseh prijav, ožji izbor mest kandidatov, ki bodo nadalje obravnavana, ter priporočila tem mestom.

  Več na strani Ministrstva za kulturo TUKAJ

 2. Posvet: Izobraževanje kot razvojna priložnost mesta Ptuj in regije

  February 3rd, 2020

  V ponedeljek, 3. februarja 2020, se je na Ptuju odvil posvet z naslovom Izobraževanje kot razvojna priložnost mesta Ptuj in regije, ki ga je projektna pisarna EPK pripravila v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in Ljudsko univerzo Ptuj kot del priprav na kandidaturo za EPK 2025. Povabljeni sogovorniki so odprli številna vprašanja, tudi to, ali bi lahko Ptuj postal izobraževalno središče regije. Udeleženci posveta so ugotovili, da se Ptuj sooča s pomanjkanjem določenih poklicev, tudi v kulturi in turizmu. Mesto bi si moralo prizadevati, da bi se mladi lahko šolali doma tudi po srednji šoli, za to pa potrebuje kakovostne višje in visokošolske programe.

  Več o posvetu na ZAKAJ NE BI KADROV, KI JIH MESTO POTREBUJE, IZŠOLALI SAMI?

 3. Mestni svet Mestne občine Ptuj je potrdil Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023

  January 27th, 2020

  Novi strateški program na področju kulture, Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023, je zasnovan kot sistemsko načrtovan ukrep spodbude ter mobilizacije potencialov okolja, vključno s političnimi in odločevalnimi, opolnomočenje deležnikov in aktivacija mesta za priprave na EPK Ptuj 2025 ter usmerjanje skupnih prizadevanj lokalne skupnosti za razvoj kulture in s kulturo povezanih področij, s tem pa tudi za dvig kakovosti bivanja v mestu ter druge pozitivne družbene premike.

  Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023 je na voljo v elektronski verziji TUKAJ

 4. Oddaja prijavne knjige Ptuj 2025 - Mesto tisočletnih preobrazb

  December 31st, 2019

  S koncem leta smo na Ministrstvu za kulturo oddali prijavno knjigo za EPK 2025. Naša kandidatura temelji na osnovnih izhodiščih strategije – na kulturi kot dejavniku urbane regeneracije, krepitvi mednarodnih povezav in internacionalizaciji kulture, na dolgoročnem načrtovanju razvoja področja kulture in mesta ter vzpostavitvi mreže partnerskih odnosov z vključeno regijo.

 5. Posvet: Mladi za EPK - EPK za mlade

  October 18th, 2019

  Pisarna Ptuj EPK 2025 v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj, Klubom ptujskih študentov in Društvom CET Platforma vabi na posvet z naslovom Mladi za EPK – EPK za mlade, ki bo v petek, 18. oktobra 2019, ob 18. uri v Stari steklarski delavnici na Ptuju. Na posvetu bodo sodelovali predstavniki mladinskih in nevladnih organizacij, javnih in zasebnih zavodov, ki sodelujejo z mladimi, ter mladi s Ptuja in okolice, ki (so)ustvarjajo ptujsko kulturno sceno. Sodelujoči bodo poskušali poiskati odgovore na vprašanje, kakšne so možnosti, ki jih za mlade odpira kandidatura za EPK Ptuj 2025 in kakšna so pričakovanja mladih.

 6. Vabilo na posvet Kreativni turizem – EPK kot priložnost

  September 19th, 2019

  V okviru priprav na kandidaturo organiziramo 19. septembra 2019 ob 18:00 v Hotelu Mitra posvet Kreativni turizem – EPK kot priložnost. Soorganizatorji posveta so Zavod za turizem Ptuj, Zavod Tura Ptuj, Društvo CET Platforma in Društvo Hiša!.Na posvetu se bomo dotaknili pojma kreativni turizem in njegovega odnosa do butičnega in odgovornega turizma. Spoznali bomo dobre prakse na področju kreativnega turizma ter poskusili najti odgovore glede potenciala, ki ga kreativni turizem predstavlja za mesto Ptuj v luči kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. Posvet bo obenem uvodni dogodek 1. Festivala ptujskih zgodb.

 7. Četrti odprti brainstorming

  July 11th, 2019

  Razvijali in nadgrajevali smo idejo “Rimska pot”, skupaj s skrbnico ideje, arheologinjo Aleksandro. Spoznali smo tudi obrazec za oddajo projektnega predloga za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture Ptuj 2025 in njene poudarke ter obrazec v praksi izpolnili z vsebinami z delavnice.

 8. Predstavitev kandidature na delavnici Projektno vodenje za NVO

  June 20th, 2019

  Predstavniki ekipe EPK so na delavnici Projektno vodenje za NVO, ki jo je organiziralo Stičišče nevladnih organizacij Podravja, predstavilo kandidaturo za EPK, njene poudarke ter obrazec za oddajo projektnih predlogov.

 9. 18. in 19. 6. 2019 - Kolesarski izlet po občinah

  June 18th, 2019

  Junija smo v okviru priprav za kandidaturo mesta Ptuj za EPK 2025 obiskali nekaj sosednjih občin, ki so kandidaturo podprle in so pripravljene pri projektu tudi sodelovati. Nekatere občine smo obiskali s kolesi, ki so sicer Ptujčanom in obiskovalcem na voljo v sistemu mestnega kolesa, ki deluje v okviru projekta trajnostne mobilnosti Pecikl.

 10. Posvet: Mesto z(a) naravo

  June 13th, 2019

  Ekološka vprašanja in vprašanja našega razumevanja in ravnanja z naravno so ključnega pomena za naš čas in kot taka tudi v samem srcu idejne zasnove kandidature mesta Ptuj za EPK 2025, kjer se kultura razumeva v najširšem smislu, kot kultura tega, kako živimo in kdo smo. Mesto Ptuj se zaveda pomembnosti zelenih sistemov in biodiverzitete ter želi prispevati svoj delež k izboljšanju le teh. V soorganizaciji z ZRS Bistra Ptuj in E-zavodom je MO Ptuj pripravila delavnico z namenom sooblikovanja zelenih sistemov mesta na način, da bodo le-ti vzpostavljeni tudi kot naravni habitati in s tem poleg izboljšanja počutja, zdravja ter klimatskih pogojev v mestu, poskrbeli tudi za ohranjanje biodiverzitete

 11. 26.-28.5 - Obisk Novega Sada 2021

  May 26th, 2019

  Predstavniki Ptuj 2025 in ptujske kulturne scene so obiskali Novi Sad, da bi začutili živahen utrip mesta, ki se pripravlja na izvedbo Evropske prestolnice kulture. Na sestankih z ekipo Novi Sad 2021 in predstavniki kulturnih inštitucij, so si izmenjali izkušnje, dobili obilico dobrih nasvetov, razvijali ideje ter začrtali bodoče sodelovanje. Obiskali so tudi kulturni center Svilara, ki je nastala kot produkt strategije decentralizacije kulturnih vsebin v okviru EPK v eni od novosaških sosesk ter prostor svobodnega ustvarjanja State of Art, katerega utripajoče srce je multimedijski umetnik Zoran Tairović.

 12. Tretji odprti brainstorming

  May 22nd, 2019

  Nadgradili smo odlične ideje, ki so se utrnile na prvem in drugem srečanju v Fürstovi hiši in se pogovorili o novih idejah. Na tretjem srečanju smo se dotaknili vprašanja KAJ ter znotraj naših projektov šli vsebinsko v širino. Z metodo naključnih spodbud smo ustvarili paleto idej, razdelali posamezne aktivnosti ter razmislili o dodani vrednosti. Vsebine, ki smo jih pridobili, smo enostavno vključili v business model canvas, ki smo ga spoznali na prejšnji delavnici.

 13. Posvet: Interpretacija dediščine skozi kreativne prakse

  May 21st, 2019

  Posvet z naslovom Interpretacija dediščine skozi kreativne prakse, se je odvijal dne 21. 5. ob 18. uri v Refektoriju Dominikanskega samostana Ptuj. Predstavniki ključnih zavodov, ki se ukvarjajo s snovno in nesnovno dediščino v mestu, so poudarili, da skozi kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025) želimo na Ptuju utemeljiti osnovna izhodišča naše kulturne identitete. Mesto, ki je v zadnjem stoletju doživljalo izrazite družbene spremembe, skozi te spremembe pa izgubilo veliko svoje identitete, mora na novo osmisliti svojo meščanskost. Namen kandidature za EPK 2025 je prispevati k oblikovanju Ptuja v mesto, ki bo v ponos njegovim prebivalcem, istočasno pa željeni cilj tujih kulturnih turistov.

 14. Drugi odprti brainstorming

  May 6th, 2019

  Na drugem odprtem brainstormingu so udeleženci nadgradili ideje, ki so se utrnile na prvem srečanju in spoznali orodji Zlati krog in Business Model Canvas ter ju preizkusili v praksi, pri razvoju in nadgradnji idej. Orodji sta še posebej pomembni za razumevanje različnih zornih kotov ideje, prav tako pa sta naravnani tako, da lahko idejo enostavno, a učinkovito oblikujemo v akcijo in jo oživimo.

 15. Prvi odprti brainstorming

  April 24th, 2019

  V prostorih Fürstove hiše je ekipa Ptuj 2025 organizirala prvi odprti brainstorming s pomočjo društva Fürstova hiša. Skupaj z udeleženci iz NVO (s področja kulture, turizma, ekologije, dela z mladimi ter invalidi) in samozaposlemi v kulturi so na delavnici sestavili seznam ključnih akterjev v mestu in zaledju Ptuja, definirali ključne teme, izzive, priložnosti in potrebe mesta. Izpostavili so nabor aktivnosti, s katerimi bi zainteresirali in aktivirali različne skupine prebivalcev Ptuja in vključili mestne četrtne skupnosti ter oblikovali delovne skupine.

 16. Predstavitev kandidature na delavnici za NVO

  April 18th, 2019

  Predstavniki ekipe EPK so na delavnici Od ideje do projekta – delavnica za uspešno prijavo na razpis, ki jo je organiziralo Stičišče nevladnih organizacij Podravja, predstavilo kandidaturo za EPK.

 17. Uvodno srečanje o kandidaturi Ptuja za EPK 2025

  April 12th, 2019

  Mestna občina Ptuj je pripravila prvi posvet o pripravi kandidature za Evropsko prestolnico kulture (EPK). Na posvet so bili vabljeni predstavniki javnih zavodov, nevladnih organizacij, društev, civilnih iniciativ in drugih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetnosti, izobraževanja, ekologije, turizma, športa, mladinske politike, ter posamezni umetniki in drugi ustvarjalci s področja kulture, ki bi lahko pomembno prispevali k uspehu projekta.<br />
  Po uvodnem pozdravu županje MO Ptuj Nuške Gajšek so projekt EPK 2025 predstavili Aleš Šteger, vodja kandidature Ptuj EPK 2025, Martina Magdič, glavna koordinatorka kandidature Ptuj EPK 2025 in Mitja Čander, glavni strateški svetovalec kandidature Ptuj EPK 2025.

 18. Predstavitev kandidature na srečanju nevladnih organizacij v MO Ptuj

  March 28th, 2019

  Predstavniki ekipe EPK so na srečanju nevladnih organizacij v MO Ptuj, ki jo je organiziralo Stičišče nevladnih organizacij Podravja, predstavilo kandidaturo za EPK Ptuj 2025.

 19. Mestni svet MO Ptuj je sprejel odločitev za kandidaturo

  March 25th, 2019

  Mestna Občina Ptuj je s sklepom Mestnega sveta MOP št. 410-257/2018 sprejela odločitev, da bo kandidirala za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025.

 20. Objavljen razpis za oddajo prijav

  February 22nd, 2019

  Ministrstvo za kulturo RS je objavilo Razpis za oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«

 21. Kolegij županov Spodnjega Podravja je podprl odločitev Ptuja za kandidaturo EPK 2025

  February 12th, 2019

  Mestna Občina Ptuj je na kolegiju županov Spodnjega Podravja naznanila, da namerava kandidirati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025. Kolegij županov Spodnjega Podravja je to odločitev soglasno podprl.

Organizacijska struktura Ptuj EPK 2025

Ekipa ekspertov Ptuj EPK 2025 ter mreža tujih in domačih svetovalcev
Svétniški svet kandidature Ptuj EPK 2025
Programski svet kandidature Ptuj EPK 2025
Regionalni svet Ptuj EPK 2025
Akademija mesta Ptuj

Kdo so snovalci kandidature Ptuj EPK 2025?

Aleš Šteger, vodja kandidature Ptuj EPK 2025
Mitja Čander, glavni strateški svetovalec kandidature Ptuj EPK 2025
Aleš Novak, svetovalec in pripravljalec strateških dokumentov
Martina Magdič, glavna koordinatorka kandidature Ptuj EPK 2025

Svetovalci kandidature Ptuj EPK 2025:
Peter Srpčič, svetovalec za področje gledališča
Štefan Čelan, svetovalec za področje nesnovne kulturne dediščine in univerze
Branka Bezeljak, svetovalka za področje alternativne ustvarjalnosti
Tatjana Vaupotič Zemljič, svetovalka za področje šolstva
Dušan Fišer, svetovalec za področje vizualne umetnosti
Mladen Delin, svetovalec za področje glasbe
Peter Vesenjak, svetovalec za področje turizma
Aleksander Lorenčič, svetovalec za področje kulturne dediščine
Andrej Klasinc, svetovalec za področje kulturnega turizma
Katja Zupanič, svetovalka na področju pisne kulturne dediščine